potucek@reflex.cz GSM +420 606 222 928 CS společenský týdeník REFLEX

sobota, srpna 21, 2004

Divák si žádá změnu

Česká televize má od 1. července novou programovou ředitelku. EVA VRTIŠKOVÁ (45) před lety vedla analytické oddělení televize Nova a později i program a produkci České nezávislé televizní společnosti. Loni na podzim připomínkovala v týmu Petra Sládečka programové schéma ČT na letošní rok.

Vaše jmenování přišlo poměrně nečekaně. Absolvovala jste výběrové řízení, nebo vás ředitel Jiří Janeček oslovil s přímou nabídkou?
Domnívám se, že pan ředitel Janeček oslovil několik vytipovaných lidí a z nich si vybral. Rozhodně to nebylo nějak náhlé. S Českou televizí jsem spolupracovala už loni na podzim, kdy jsme v malé skupině s Petrem Sládečkem a Miroslavem Bradou (zástupce produkční společnosti, která pro televizi Prima vyrábí seriál Rodinná pouta – pozn. red.) působili jako konzultanti programového schématu pro letošní rok. Myslím si, že pan ředitel byl už delší dobu přesvědčen o tom, že v programu není úplně všechno v pořádku. V každém případě výběrové řízení proběhlo formou přímého oslovení.

Jak konkrétně jste se připomínkovala letošní programové schéma ČT?
Byli jsme opravdu jen konzultační skupina, takže jsme pouze předali své připomínky k tomu, co je třeba podle našeho mínění udělat, jaké vidíme nedostatky a co bychom doporučovali změnit. Samozřejmě jsme neměli k dispozici všechny detailní informace potřebné na podrobnou analýzu a náš hlas byl jenom poradní.

Připomínkovali jste už hotové schéma, nebo jste do něj mohli zasahovat už v době, kdy vznikalo?
Navrhovali jsme komplexní změny. Konkrétně k jednotlivým pořadům jsme se nebavili.

Vaše předchůdkyně Markéta Luhanová zůstává v programovém oddělení ČT. Co bude mít na starost a z jaké pozice?
Markéta má na starost skladbu programu, koordinaci a dramaturgii jednotlivých kanálů ČT jako šéfdramaturgyně skladby programu a koordinace vysílání.

S jakými představami jste funkci programové ředitelky přebírala? Co by se mělo na programu ČT zlepšit?
Domnívám se, že ČT má několik pilířů, na kterých bych chtěla stavět a ještě více je prohloubit. Řadím mezi ně dramatickou tvorbu, zpravodajství a dokumentární tvorbu. Myslím si, že ČT má velmi dobrou pozici na trhu a měla by si jí upevňovat, měla by být dominantní. Chtěla bych vytvořit jasně definované schéma, z něhož bude patrný profil kanálu ČT 1 a ČT 2. Jeho struktura by měla být natolik jasná, aby divák věděl v jakém čase a na kterém kanálu najde svůj oblíbený pořad.

Takže dnes nemají programy ČT jasnou strukturu?
Zdá se mi, že jsou určité chvíle, kdy se rozdíl mezi oběma kanály stírá. Konkrétně mám na mysli reprízy. Obecně reprízovost je na ČT velmi četná. Chtěla bych ji omezit, aby v tom počtu repríz nezapadla premiéra nějakého kvalitního pořadu. Celkově by se měla zlepšit transparentnost a strukturovanost skladby programu.

Váš nástup na Kavčí hory byl poměrně rázný. Hned druhý den jste jmenovala tři šéfproducenty a s jedním se rozloučila…
Nastupovala jsem s úkolem co nejrychleji začít pracovat na programu. Všem nám jde o jedno: aby ČT vysílala pro všechny diváky a aby diváci byli spokojeni. Snažíme se teď co nejrychleji připravit podzimní schéma a program na příští rok. Máme na to velmi málo času, proto jsem musela hned druhý den po svém nástupu provést takové změny. Chtěla jsem zjednodušit organizační strukturu našeho oddělení, vytvořit malou tvůrčí skupinu, která bude hlavním pojítkem při přípravě programu, abychom mohli začít co nejrychleji pracovat. Ale nemyslím si, že by to byl nějaký razantní nástup, pouze jsme si vyjasnili své pravomoci, pozice v rámci programu a v řízení.

Předznamenává odchod šéfproducenta producentského centra zábavy Richarda Medka změny v přístupu k zábavným pořadům na ČT?
Pan Medek odešel na základě dohody. Neměla jsem možnost být nespokojená, odcházel v podstatě druhý nebo třetí den po mém nástupu. Ano, myslím si, že zábava má určité rezervy, ale nechtěla bych to vyloženě spojovat s odchodem pana Medka. Odešel v dobrém a dohodou.

Iniciativa vzešla z vaší strany, nebo to bylo jeho přání?
Byla to vzájemná dohoda.

Jak si představujete kvalitní zábavu na veřejnoprávní televizi?
Jako zábavu, která diváka pobaví chytře. Nechtěla bych zmiňovat příklady ze zahraničí, ale myslím, že v archivu ČT by se určitě našly formáty, které pobavily diváka kvalitním humorem. Například osobnosti jako byl pan Menšík, Vladimír Dvořák a jiní.

Najdou se takoví lidé i dnes?
Musíme je najít.

Celkem mě překvapilo vaše prohlášení, že hlavním úkolem je teď vytvořit podzimní programové schéma. Na tom by se přeci mělo už finišovat, ne? (rozhovor proběhl v červenci během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech – pozn. aut.)
Určitě by to tak mělo být.

Není hotovo?
Existuje návrh, který chceme ještě dopilovat. Chceme připravit pro diváka ještě určité změny, novinky a doufáme, že půjde o zkvalitnění, které divák ocení.

Prošla jste televizí Nova, kde jste vedla oddělení výzkumu a strategických analýz a později jste byla ředitelkou programu a produkce ČNTS. Odrazí se to nějak na způsobu programování ČT?
Jestli se mě ptáte na komercionalizaci ČT, tak to ne. Rozhodně nemám zájem na tom, aby se ČT chovala příliš komerčně a aby se tvůrci pořadů zabývali na prvním místě tím, jestli mají dostatečný počet diváků. Mým cílem je, aby vznikaly pořady, které divák ocení a bude s nimi spokojen. Nemá cenu připravovat pořady, které divák nevyhledává, nikdo je nesleduje. Samozřejmě budeme nadále připravovat pořady pro menšiny a vzdělávací pořady, které nikdy nebudeme hodnotit dosaženým podílem na trhu a sledovaností. To ale nebude hlavním kritériem u žádného pořadu na ČT. Neříkám, že hodnocení pořadů ČT je zcela odlišné od komerčních televizí, určitě se ale tyto přístupy liší.

Čili vaše zkušenosti z Novy při programování ČT nijak nevyužijete?
Využiji je, určitě. Nemůžeme zapomínat, že nejsme na trhu sami. Proto se musíme snažit při programování správně umisťovat pořady, o nichž víme, že jsou hodnotné, kvalitní, a měly by se proto dostat k divákovi. Proto jsem mluvila o jasné struktuře schématu a snaze vytvořit jasnou koncepci, kterou si musíme podržet. Samozřejmě se budeme také zabývat upoutávkami a kvalitním promo jednotlivých pořadů, takže své zkušenosti z komerční televize rozhodně využiji.

Co si myslíte o fenoménu protiprogramování? Celkem často ho používala Nova proti ČT, teď se Česká televize rozhodla nasadit svůj hlavní diskusní pořad přímo proti Sedmičce na Nově. Je to cesta, kterou půjde ČT proti konkurenci?
Nemyslím si, že v případě změny vysílacího času Otázek Václava Moravce šlo o protiprogramování. Ta změna proběhla ještě před mým nástupem, ale domnívám se, že v souvislosti s aktuální situací ve vládě a tím, že nedělní poledne je podle nás divácky nejzajímavější, to byla správná volba. Umožnili jsme divákovi účastnit se důležitých diskusí týkajících se současné politické situace v čase, který je pro něj příhodný. Jak víte, prostor pro tuto diskusi se zvětšil, stopáž pořadu je delší.

A co si myslíte obecně o protiprogramování?
Protiprogramování není cílem České televize. Prvotní snahou ČT je, aby si pořad, který vyrobí a myslí si o něm, že přináší určitou hodnotu a kvalitu, našel cestu k divákům.

V čem by si měly veřejnoprávní televize a komerční stanice konkurovat?
Nevím, zda by si měly přímo konkurovat. Komerční televize vysílají pro většinového diváka. Česká televize oslovuje všechny diváky, a v tom je rozdíl. Myslím si tedy, že její poslání je odlišné, a tudíž ani konkurence mezi komerční televizí a ČT není příliš silná.

Ale program ČT 1 se chová jako komerční televize. Kumuluje dokonce reklamní časy určené pro oba veřejnoprávní kanály.
Ano, vysíláme reklamu, ale ČT 1 se určitě nechová jako komerční televize. Kdyby se choval zcela komerčně, vypadalo by jeho vysílání v prime timu úplně jinak.

V posledních letech jste se věnovala výzkumu nových televizních formátů. Populární jsou nyní reality show, jejíž prvky využívala také SuperStar. Dočkáme se podobného pořadu na obrazovce ČT?
SuperStar mi úplně nesedí jako klasický příklad reality show. Tu si představuji trošku jinak. Například film Český sen je rozhodně větší reality show než SuperStar. Byla bych velmi ráda, kdybychom na ČT představili nějaký takový formát. Nejsem si ale jistá, že to bude zrovna Big Brother.

Rakouská veřejnoprávní televize ORF vysílá reality Taxi Orange.
Nechci nyní říkat, kterým směrem půjdeme, ale určitě si myslím, že by reality show měla mít své místo v ČT.

Když se ještě vrátím k SuperStar, je to pořad, který byste si dokázala představit ve vysílání ČT? Slovenská televize zakoupila práva a bude ho vysílat letos na podzim. Řada kritiků to ale odsoudila, protože podle nich je to příliš komerční soutěž.
Bavili jsme se o tom s některými mými kolegy. SuperStar vidím jako docela dost komerční formát. Pokud by ho měla vysílat ČT, muselo by to být v jiné formě, než kterou prezentovala televize Nova. Ta je už příliš komerční. Na druhou stranu se v té soutěži dává prostor novým talentům… Sama bych ji ale pojala trošičku jinak.

Bude vám nadále nějakým způsobem pomáhat Petr Sládeček?
Doufám, že ano, ale ještě jsem s ním o tom nemluvila. Počítám s každým, kdo přinese něco kvalitního České televizi. Nebráním jakékoli spolupráci, která nám pomůže vytvořit opravdu kvalitní program, ale nechci mluvit konkrétně.

Nakolik je program ČT ohrožen skutečností, že parlament neschválil zvýšení koncesionářských poplatků?
Podzim to určitě ovlivní zásadním způsobem, budeme se ale snažit udělat všechno možné, aby to příliš nenarušilo přípravy programového schématu na rok 2005. Budeme šetřit, kde bude třeba, ale nerada bych nějak významně omezovala výrobu. Naopak bych chtěla, aby vznikly nové formáty. Sice se bavíme už hodně konkrétně, ale zatím vám nedokáži říci, jaké cesty najdu k tomu, aby se to podařilo. Doufám, že to povede, divákovi musíme přinést něco nového.

Jaké jsou vaše představy o programové náplni nových digitálních kanálů ČT? Několik let se hovoří o vzniku zpravodajského a vzdělávacího programu, ale také o sportovním kanálu. Digitalizaci jste po svém nástupu jmenovala za jednu z priorit.
Určitě si důkladně prostuduji materiály, které ČT k digitalizaci zpracovala a pak se rozhodnu, jaký projekt budu podporovat. Rozhodně se nabízí cesta zpravodajského kanálu. Zatím je ale předčasné ptát se mě na digitalizaci, když jsem se stačila jenom seznámit se všemi svými kolegy a zorientovat se v ČT.


Eva Vrtišková se narodila 5. června 1959 v Praze. Vystudovala obor vědecké informace a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 80. letech byla koordinátorkou administrativního oddělení Mezinárodního svazu studentstva a ředitelkou knihovny na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V první polovině 90. let vedla francouzskou obchodní společnost, v letech 1994 až 1999 pracovala jako vedoucí odboru výzkumu a strategických analýz televize Nova a po rozchodu Vladimíra Železného se společností CME jako ředitelka programu a produkce České nezávislé televizní společnosti. Od roku 2001 je konzultantkou v oblasti medií.

(REFLEX 34, 19.8.2004)

0 Comments:

Okomentovat

<< Home