potucek@reflex.cz GSM +420 606 222 928 CS společenský týdeník REFLEX

středa, října 13, 2004

Rakouské televize si vyhrožují Bruselem

Komerční stanice ATV+ a Puls tvrdí, že jsou oproti veřejnoprávní ORF v nevýhodě

VÍDEŇ – Rakouské komerční televize jsou připraveny protestovat v bruselském sídle Evropské unie proti způsobům, jakým veřejnoprávní stanice ORF „brání vzniku duálního vysílání“. Ředitelé celoplošné televize ATV+ a vídeňského metropolitního kanálu Plus Franz Prenner a Helmut Brandstätter tvrdí, že ORF, jež měla do roku 2003 monopol v oblasti pozemního televizního vysílání, nedodržuje přísné podmínky pro zařazování reklamy do svého vysílání. Společně se proto obrátili dopisem na vedení ORF, v němž pohrozili stížností u Evropské komise.

Od letošního července, kdy rakouský parlament schválil balík nových mediálních zákonů zpřísňujících kontrolu ORF, je veřejnoprávní televize stále více omezena v oblasti prodeje reklamních časů. Podle ředitelů ATV+ a Pulsu však tato omezení ignoruje a nekale tak konkuruje komerčním stanicím. ORF totiž podobně jako Česká televize pobírá koncesionářské poplatky a zároveň může v omezené míře prodávat reklamní časy. Komerční televize mají příjmy pouze z reklamy. Prenner a Brandstätter zároveň v dopise upozornili na to, že si ORF dělá nepovolenou propagaci na rádiu Ö3. Dalším sporným bodem je také používání zpoplatněných telefonních linek v různých soutěžních pořadech, což zákon veřejnoprávní televizi neumožňuje.

Na dodržování nových pravidel pro ORF má dohlížet státní regulační orgán KommAustria, do jehož kompetence zatím spadali jen soukromí provozovatelé. Kritici nového zákona o ORF již v červenci při jeho schvalování varovali, že by se veřejnoprávní televize mohla tímto ustanovením dostat pod nežádoucí ekonomický tlak. Varování opozice se však nevyplnilo, spíše naopak: mladé komerční televize marně bojují o každé euro. Ředitelé ATV+ a vídeňské televize Puls proto navrhují, aby jim ORF přenechala deset procent z částky, kterou vybere na koncesionářských poplatcích. Touto částkou by dotovali pořady veřejnoprávního charakteru ve svém vysílání. ORF takový návrh jednoznačně odmítla.

Postavení rakouských komerčních televizí je ve srovnání s dalšími středoevropskými televizními trhy značně nevýhodné. Do roku 2003 v Rakousku nemohla vysílat žádná pozemní komerční televize, na trhu operovaly pouze dva kanály veřejnoprávní ORF. V době, kdy se i v postkomunistických zemích včetně České republiky vytvářel duální systém spočívající v existenci dvou celoplošných veřejnoprávních kanálech a dvou celoplošných komerčních televizích, byli rakouští diváci odkázáni kromě ORF na německé privátní i veřejnoprávní televize. Silný německý trh a neexistující jazyková bariéra nastavily rakouským komerčním televizím velmi špatné startovací podmínky.

První licenci pro celoplošné komerční vysílání v Rakousku udělil KommAustria teprve v roce 2002. Televize ATV+ zahájila vysílání loni na jaře a dosud marně bojuje o diváky s ORF a přeshraničním vysíláním mnoha německých kanálů. Prostor na trhu je totiž značně omezený: v roce 2003 mu dominovala ORF se součtem podílů obou svých kanálů přes 50 procent, volně přijímané německé televize RTL, Sat.1, Pro7, ARD, Kabel1, ZDF, RTL2 a VOX dosáhly dohromady téměř 32-procentního podílu. O zbytek se dělily kabelové, satelitní a další kanály včetně začínající ATV+ či rakouského hudebního kanálu GOTV, dostupného pouze po kabelu.

(Evropské noviny, 13.10.2004)

0 Comments:

Okomentovat

<< Home