potucek@reflex.cz GSM +420 606 222 928 CS společenský týdeník REFLEX

středa, prosince 15, 2004

Podpoří česká média evropskou ústavu?

Brusel by rád, aby české noviny pozitivně ovlivnily referendum o ústavě EU

PRAHA – Evropská unie se znepokojením sleduje, jak dopadne referendum o její ústavě v České republice. Zatímco vládní koalice tento důležitý dokument podporuje, u voličů není postoj k evropské ústavě jasný. „Je tu určitý rozpor mezi vrstvou elity a národem, který v Bruselu vyvolává rozpaky. Pokud by se totiž České republice nepodařilo v referendu schválit ústavu EU, znamenalo by to, že jsme naprosto selhali v informování o důležitosti tohoto kroku,“ prohlásila na prosincovém semináři týdeníku Respekt a serveru Mediář Dana Spinant, šéfredaktorka týdeníku European Voice, jež se považuje za „evropské noviny pro specialisty“.

Spinant míní, že by české noviny měly přímo vyzvat voliče, aby ústavu schválili. „Jde o základní dokument Unie a nikdo neví, co se stane, kdyby jeden z pětadvaceti členských států ústavu odmítl. Systém je nastavený tak, že ji musí přijmout všichni,“ vysvětlila. Podle Adama Černého z Hospodářských novin ale není v českých médiích obvyklé, aby redakce nebo šéfredaktor doporučoval čtenářům, jak mají hlasovat ve volbách nebo referendu: „Určité názory se objevují, ale není to tak jako v Británii.“ Vedoucí názorové rubriky Lidových novin Miloš Čermák se domnívá, že místo jasného doporučení, jak hlasovat, by noviny měly čtenáři nabídnout servis, na jehož základě se potom sám rozhodne.

Podle Spinant je přijetí evropské ústavy v referendu nutné především proto, že Brusel nemá vypracovaný scénář, co by se stalo, kdyby byť jeden stát tento dokument odmítl. „Takový stát by zřejmě musel být vyloučen z Unie, ale dosud neexistuje mechanismus, jak by k takovému vyloučení došlo. Ten je zakotvený právě v této ústavě,“ upozornila šéfredaktorka European Voice. Jediným řešením by podle ní bylo okamžité rozpuštění Unie na bázi současných pětadvaceti členských států a okamžité založení nové EU, ve které by bylo pouze 24 členů. „Nemůžeme si ale dovolit rozpory mezi tím, že elita je pro ústavu a národ proti. V takovém systému nelze fungovat,“ upozorňuje Spinant, jež pochází z Rumunska a je jedinou cizinkou z dosud nečlenské země EU v redakci European Voice.

Spinant připouští, že text první evropské ústavy je nedokonalý, podle jejího mínění je ale „tím nejlepším, co je nyní k dispozici“: „Rozhodně je lepší mít ústavu, než stavět na různých úmluvách z Maastrichtu a podobně.“ Šéfredaktorka European Voice rovněž nadhodila myšlenku vzniku celoevropských novin pro masové čtenáře. „O EU se píše málo a většinou v rámci zahraničních rubrik národních novin. To je ale špatně, protože v Bruselu se nyní rozhodují věci, které ovlivňují každodenní život občanů členských zemí,“ vysvětlila. Spinant rovněž kritizuje přístup šéfredaktorů českých novin ke zprávám jejich zpravodajů v Bruselu: „Přesvědčit je o tom, že daná zpráva je důležitá, je často problém. Oni chtějí, aby to bylo zajímavé, aby to přitáhlo pozornost čtenáře. Že suché zprávy z EU čtenáře nezajímají.“

Pokud se už nějaké zprávy z Unie v národním tisku objeví, stát od státu se liší. Stejnou událost popisují jednotlivé země jinak, takže chybí jednotný pohled na věc. To je jeden z důvodů, proč by měly existovat celoevropské noviny, míní Spinant. V první polovině devadesátých let sice vycházely celoevropské noviny Europian, ty však poměrně brzy zkrachovaly na nezájmu čtenářů. Podle Spinant proto, že nepsaly dostatečně srozumitelně, neřešily jazykový problém mezi zeměmi EU a byly poměrně euroskeptické. „Myšlenka celoevropského deníku pro klasického čtenáře asi není na pořadu dne, časem se k ní ale určitě dostaneme,“ uzavřela šéfredaktorka European Voice Dana Spinant.

(Evropské noviny, 15.12.2004)

0 Comments:

Okomentovat

<< Home