potucek@reflex.cz GSM +420 606 222 928 CS společenský týdeník REFLEX

středa, prosince 01, 2004

Východočeská televize Puls změnila majitele

Stanice se zapojí do sítě Regionální televizní agentury vlastněné majitelem serveru Česká média Jaroslavem Berkou

PRAHA – Východočeská televize Puls má nového majitele. Nadpoloviční 51-procentní podíl ve společnosti V+J, která vlastní licenci pro vysílání Pulsu, odkoupil mediální lobbista a majitel internetového serveru a agentury Česká média Jaroslav Berka. Podnikatel z Českého Krumlova chce Puls zapojit do právě vznikající Regionální televizní agentury (RTA), kterou bude tvořit asi osm televizních studií po celé České republice.

Kromě Pulsu Berka zatím získal kontrolu nad jihomoravskou televizí Fatem a jihočeskou Gimi, která zároveň vlastní také jihlavskou televizi Vysočina. Další jednání vede se zástupci ostravské televize Polar, plzeňské televize Zak a dalších studií. „S Polarem máme podepsanou předběžnou smlouvu, jejíž charakter bych zatím nechtěl upřesňovat. Vyjednáváme s dalšími třemi regionálními subjekty,“ říká Berka, který si na nákup regionálních televizí vzal úvěr sto milionů korun. „Ten pokryje jen část nákladů. Mám i nějaké vlastní zdroje ze svého podnikání.“

Zřídí Puls studio v Pardubicích?

Vstup Berky do Pulsu a dalších dvou regionálních televizí již schválila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Nový majitel Pulsu už jen čeká na zápis do obchodního rejstříku. Berka by chtěl z RTA vytvořit síť regionálních televizí, která by se opírala o tři programové pilíře: zpravodajství, publicistiku a magazíny. „V regionech, kde jsme se nepotřebovali nebo nechtěli domluvit na odkoupení už existujícího studia, vybudujeme vlastní. Těch osm studií, která budou tvořit síť RTA, sice nekopíruje úplně přesně současné územně-správní uspořádání, nicméně v krajských městech, která pokrýváme signálem odjinud, vytvoříme organizační složky – malá studia,“ říká Berka. Takovým případem jsou také Pardubice, neboť televize Puls sídlí a vysílá z Hradce Králové. „To, čemu my říkáme regionální studio, by mělo pokrývat jeden kraj. V případě, že pokrývá dva územně-správní celky, tak v rámci jednoho organizačního celku nebude jen jedno fyzické studio, ale dvě. Vždy v hlavním sídle regionální televize a v druhém krajském městě,“ vysvětlil Berka.

Václav Patka, který byl dosud jediným vlastníkem televize Puls, zůstane nadále jejím ředitelem a podrží si také zbývajících 49 procent firmy. „Všichni ředitelé odkoupených studií dostanou šanci ukázat, že umí vést televizi. Dojde možná k mírným úpravám, které budou nutné kvůli hlavnímu zdroji našich příjmů – prodeji zpravodajských příspěvků celostátním komerčním televizím, ale jinak se všemi stoprocentně počítám,“ říká Berka, podle něhož se síť RTA bude svojí strukturou hodně podobat deníkům Bohemia. Část vysílání by měla pro všechny společná – buď v podobě celostátního programu televize Prima, do kterého se tyto televize již nyní připojují, anebo v rámci nového digitálního kanálu, pro který by každé studio produkovalo speciální televizní magazín. Zbytek by tvořilo regionální zpravodajství, publicistika a diskusní pořady.

„Zpravodajské relace by byly častější, zatím jsme diskutovali o čtyřech denně: v 10:00, ve 12:00, v 16:00 a hlavní zprávy v 18:30. Každá by měla 12 nebo 15 minut a svojí strukturou by se hodně podobala Zpravodajskému deníku na Primě. První tři zprávy by byly celostátní,pak by byl předěl a následovaly by regiony. Zahraniční zpravodajství dělat nebudeme,“ uvedl Berka. Na diskusních pořadech by studia sdružená v síti RTA mohla spolupracovat s místními rádii. „Není nikterak složité a už vůbec ne nákladné,“ vysvětluje Berka. Nový majitel televize Puls také uvažuje o velkém prostoru pro regionální sport. „Dokáži si představit typy sportu, které mohou být zajímavé, mohou být zajímavé regionálně a nemusí být zajímavé celostátně,“ říká. Příjmy RTA by kromě prodeje reportáží komerčním televizím měly tvořit výnosy z prodeje reklamních časů a sponzoring. „Provozní náklady se budou v různých regionálních studiích pohybovat mezi 500 až 700 tisíci korun měsíčně,“ míní Berka.

Patka: Čekali jsme zájem Primy

Co vedlo Václava Patku k prodeji televize Puls? „Současný stav mediálního prostředí v naší republice. Pro mne je hlavním důvodem dlouhodobý nezájem televize Prima o vzájemnou spolupráci s regionálními studii. Dříve Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dohlížela na dodržování licenčních podmínek, které ukládají Primě mimo jiné i spolupráci s licencovanými regionálními televizemi. Rada si dříve úroveň spolupráce jezdila dokonce ověřovat až k nám do Hradce. Nyní je tomu spíš naopak. Ukázkovým příkladem může být nedávný způsob, jakým Puls přišel o vysílač v Pardubicích,“ říká Patka. „Nejde jenom o samotný vstup RTA do Pulsu, ale hlavně o propojení s ostatními regionálními televizemi. Dnešní moderní technologie umožňuje i rychlé propojení technické, takže společně můžeme utvořit nejsilnější zpravodajskou televizi, která osloví hlavně regionálního diváka. Kdy to bude, závisí jen na postupu Rady ve věci digitalizace. RTA je k tomuto kroku připravena již dnes.“

Zatím však Puls sdílí vysílače s televizí Prima, do jejíhož programu se každý den připojuje s vlastním zpravodajskou relací a reklamními bloky. Dříve jí dodával také příspěvky do Zpravodajského deníku, tato spolupráce ale skončila po vstupu majitele Primy do společnosti RTV Galaxie, která provozuje metropolitní stanici TV Hradec Králové (bývalou televizi Galaxie) a v blízké době zprovozní sesterskou TV Pardubice. „Televize Puls přestala s Primou spolupracovat již v roce 2001. Od té doby jsme nezávislí partneři, každý se svou plnohodnotnou licencí,“ říká Patka, který si podle svých slov nedokáže vysvětlit, proč podobnou síť regionálních televizí jako je RTA nevytvořila právě Prima. „Dodnes mi není jasné, proč šla daleko složitější a dražší cestou, aby získala nové partnery v regionech přes to, že je od počátku svého vysílání měla vedle sebe a vzájemně si v plenkách pomáhali.“

Boj dvou PR agentur?

Podobně mluví také Jaroslav Berka. „O projektu sítě regionálních televizí přemýšlím léta. Prima měla na podobný projekt mnoho času a nerealizovala ho. Čili o něj pravděpodobně neměli zájem, nebo tomu nerozumím.“ Generální ředitel Primy Martin Dvořák to ale vidí jinak. Protože Berkova lobbistická agentura Česká média pracuje pro televizi Nova, vnímá jeho snahy o vytvoření sítě RTA jako nekalou konkurenci. „Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by se měla zamyslet, jestli je normální, když člověk spřízněný s naším přímým konkurentem skupuje studia, která mají právo vysílat na kmitočtech Primy. Jestli za tím není jiný záměr, než který veřejně deklaruje,“ říká Dvořák.

Jaroslav Berka dříve vedl společně s dalším lobbistou Davidem Částkem agenturu Cepra, která zastupovala televizi Nova a jejího bývalého ředitele Vladimíra Železného ve sporu s americkou společností CME. Berka se ale s Částkem později rozkmotřil a založil si vlastní společnost Česká média. Po vstupu finanční skupiny PPF do televize Nova skončil kontrakt s Ceprou a práci pro ni dostala Berkova Česká média. Částkova další agentura Aidya Czech mezitím začala pracovat pro mediální skupinu GES, které patří televize Prima. Za soubojem Primy s Berkou tudíž může být dlouholetý spor svou mediálních píáristů.

(Krajské noviny Pardubice, 1.12.2004)

0 Comments:

Okomentovat

<< Home