potucek@reflex.cz GSM +420 606 222 928 CS společenský týdeník REFLEX

úterý, ledna 18, 2005

Pro radost panu vydavateli Shenarovi

Přišel mi anonym. Za dobu mého působení v Reflexu asi třetí, tentokrát se ale o něj podělím i se čtenáři tohoto blogu. Týká se totiž reakce Martina Shenara, generálního ředitele vydavatelství Hachette Filipacchi na můj článek Inzerent, náš pán (rubrika Bumerang v Reflexu 2/05). Ta reakce mě nesmírně pobavila, neboť tolik nelichotivých charakteristik bez udání důvodu jsem si už dlouho od nikoho nevyslechl. Berte tento text za svého druhu pomstu (ačkoli nejsem člověk mstivý, nerad ze sebe nechávám dělat pitomce), originál rád komukoli předložím k nahlédnutí:

Vážený pane Potůčku,

Četla jsem názorovou výměnu mezi Vámi a panem Shenarem, respektive jeho výpad na základě Vašeho článku kdy tento výpad pak nesu velmi nelibě.

Mojí pracovní náplní je i obchodování s vydavatelstvím Hachette ve smyslu uskutečňování tiskové inzerce nebo ještě lépe řečeno jakékoliv spolupráce, kdy za peníze, zboží či protislužby poskytuje vydavatel prostor k manifestaci produktů a služeb subjektů, které můžeme pracovně nazývat inzerenty. Je samozřejmě bez jakékoliv pochybnosti, že hlavním zájmem těchto inzerentů je zvýšení jejich obchodních tržeb, ať již z krátkodobého či dlouhodobého hlediska – nechci však být hypokratem, jelikož je to mé živobytí.

Pan Shenar je z mého pohledu minimálně mužem dvou tváří. Ta jedna se snaží být vlajkonošem transparentnosti a celkové osvěty tiskového trhu a ta druhá je pak bezohledným řezníkem, který považuje obchodní etiku za archaismus teměř v rovině vulgarismu. Tomuto obrazu je pak podřízen i nejbližší team jeho spolupracovníků, jak redakční, tak a to především, v prodejní části vydavatelství. Nicméně k věci:

1. Pan Shenar se podle svého vyjádření schází s manažery inzerce a redaktory, aby řešil otázku, jak ještě lépe odolávat tlaku inzerentů na redakci … .

Toto jeho prohlášení je asi tak pravdivé, jako že Hitler miloval a obdivoval Židy a Rómy. Pan Shenar a jeho prodejní team neustále agresivními metodami pobízí inzerenty k ještě větším inzertním útratám právě výměnou za články či jiné formy inzerce, které jsou přímo na základě zadání klienta vytvářeny v jeho redakci, aby se tak co možná nejvíce smazal rozdíl mezi klasickou inzercí, kterou čtenář pozná na první pohled. Není vzácností, že roční spolupráce má v sobě zakotveny právě i tyto nadstandardy jako dodatečné zvýhodnění za proinzerovaný objem nebo jeho opční navýšení v průběhu roku.

2. … my víme, že čtenáři poznají neobjektivní a falešný tón … .

To lze potvrdit, pan Shenar si je toho velmi dobře vědom. Proto na rozdil od méně „vyspělích“ vydavatelství většinou odmítá inzerentem psané rádoby redakční články, které většinou na první pohled do očí bijí svojí zaujatostí. Právě z toho důvodu se tato PR část přenesla přímo pod svícen pana Shenara, jelikož on přesně ví, co a jak si může v rámci redakčních článků ještě dovolit – dost často však jen přepisuje tiskové zprávy a oblévá je omáčkou rádoby žurnalistiky. O to více je tento přístup nebezpečný.

3. Ukázka skryté reklamy – neexistuje souvislost mezi dovozcem a inzercí a účetnictvím …

Ve 21. století asi pro nikoho nebudou záhadou barterové operace, kdy zájemce dodá zboží či službu a druhá strana pak připraví pěkný článeček, který lze přepočetem na inzertní plochu také jasně ocenit a tak tento barter provést. Samozřejmě z důvodů „zjednodušení“ bez jakýchkoli účetních záznamů či jiných právně podstatných dokumentů – a bez možného daňového dopadu. Není tajemstvím, že některá vydavatelství, HF nevyjímaje, dokonce v určitá období vyplácí své zaměstnance formou naturálií – telefony, auta, zájezdy, boty, kabelky, elektronika, hodinky atd. Stačí krátký pohled na ženské představitelky prodejního teamu HF, kde luxusní značky typu Versace ci Loui Vuitton a poslední model mobilního telefonu jsou pouhým „standardem“. Při průměrném platu okolo 25tisíc hrubého a i s přihlédnutí k možnému bonusovému ohodnocení v závislosti na prodejním obratu – s dostatečnou rezervou pak řekněme měsíčně 50tisíc hrubého si tyto dámy opravdu dané značky nemohou dovolit a jsou chodícími důkazy barterového systému a jednoduchosti, jak ovlivnit redakční náplň.

Nemám s panem Shenarem žádné nevyřízené účty, ale opravdu mě popudila jeho proti Vaší osobě tvrdá a neférová reakce, jelikož na ní z morálního hlediska nemá žádné právo.

Uchopil jste téma, které je velmi obtížné a do jisté míry nebezpečné v tom smyslu, že se v něm pohybují dvě těžké váhy. Na jedné straně moc peněz – vydavatelství a inzerent a na druhé straně stát, resp. jeho instituce sloužící na ochranu spotřebitele. Spotřebitel/čtenář pak v této kauze zaujímá pouze roli diváka a díky neexistenci platformy, která by se řádně zasazovala za jeho práva je de facto nicotný. Nicotné však nejsou spotřebitelovi peníze a tak se vždy budete setkávat s tvrdým odporem minimálně té strany, která po oněch penězích prahne – po těch penězích, které získá od tolikrát podvedeného spotřebitele.

Držím Vám palce a nenechte do sebe kopat od lidí typu Mr. Shenara.

Přípsání mého jména by v dané kauze Vám neprospělo, a mě výrazně ublížilo a tam prosím omluvte, že zůstávám anonymní.

Vaše čtenářka.

Dopis jsem ponechal v původním znění i s chybami. Obálka nese razítko pošty Praha 6, PSČ 110 06 a byla poslaná v pátek 14. ledna.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home